سبزی بار سبزی بار (سبزیجات این بخش پاک شده و نشسته می باشد)

  سبزی خوردن

  (بسته ۲۰۰گرمی)

  10,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  ريحان

  (100 گرم)

  5,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  نعناع (پونه)

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  جعفری

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  گشنيز

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  تربچه

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  پيازچه

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  تره

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  شاهی

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة

  شويد

  (100 گرم)

  3,500 د.ع
  إضافة إلى السلة