میوه میوه بار

  انار دانه قرمز درجه 2

  (یک کیلو)

  11,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  انار درشت

  (یک کیلو)

  22,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  انار متوسط

  (یک کیلو)

  18,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  پرتقال تامسون طبیعی

  (یک کیلو)

  10,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  پرتقال ناول جنوب

  (یک کیلو)

  32,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  پرتقال ناول جیرفت

  (یک کیلو)

  22,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  نارنگی شیرین ساری

  (یک کیلو)

  21,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  نارنگی درجه 2

  (یک کیلو)

  14,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  لیموشیرین ریز

  (یک کیلو)

  14,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  لیمو شیرین

  (یک کیلو)

  22,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  نارنج

  (یک کیلو)

  11,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  گریپ فروت

  (یک کیلو)

  15,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  سیب زرد درجه 2

  (یک کیلو)

  14,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  سیب قرمز درجه یک

  (یک کیلو)

  21,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  سیب زرد

  (یک کیلو)

  22,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  سیب زرد (آبگیری)

  (یک کیلو)

  10,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  کیوی

  (یک کیلو)

  28,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  خرمالو شهریار

  (یک کیلو)

  32,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  موز هندی

  (کیلویی)

  31,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  گلابی

  (کیلویی)

  48,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  پرتقال یافا

  (یک کیلو)

  25,000 د.ع
  إضافة إلى السلة

  پرتقال شهسواری

  (یک کیلو)

  10,000 د.ع
  إضافة إلى السلة